1.1 Аймақтық кітапхана саясатын қалыптастыру

1.2 Талдау қызметін жетілдіру

1.3 Қ.Р Мәдениет және ақпарат Министрлер құрамындағы мемлекеттік кітапхананы жетілдіру, кітапхана қызметінің жаңа моделін өңдеу іске асыру.

1.4 Кітапхана саласында автоматизациялауды дамыту

1.5 Мәдениет-ағарту жұмысын, білімді, әлеуметтік жоспарлар мен бағдарламаларды жетілдіру

1.6 Қаладағы кітапханашылардың білім деңгейін, ақпараттың мәдениетін көтеру

1.7 Қ.Р-сының құжаттар қорын оқып білу

1.8 Негізгі ақпаратты қолма-қол беру орталығы болғандықтан, қалалық кітапханаларды нығайту.

1.9 Қызықты іс-тәжірибелерді кітапхана ісіндегі жұмыстарды анықтау, кітапхана жұмысына ендіру.

1.10 Қалалық кітапханаларының даму барысындағы стратегиясы мен іс-шараларды қолдау.

1.11 Кітапхана ісіндегі маңызды шешуді қажет ететін істерді зерттеу, іс-шараларын қолдап, іске асыру

1.12Кітапхана ісін дамыту және әдістемелік жұмыс бөлімі-орталықтанған кітапхана жүйенің - әдістемелік-ғылыми жетекшенің бірі болып есептеледі.

1.13 Талдау қызметі

· Жаңа жұмыс саласы бойынша ОКЖ жұмысына өңдеу

· Кітапхана жоспарын негізгі бағытын жасау (стратегиялық жоспарлау, жоспар және есеп)

· Тұтынушының сұранысына байланысты кітапхана жаңа моделдерді жасау

· Сандық көрсеткіштерді талдау

· Кітапханаға әдіскерлік қызметті қамтамасыз ету. Орталықтанған қалалық кітапхана жүйесінің маркетингілік концепсиясын өңдеу.

· ҚОКЖ қызметін талдау, қалыптастыру, пайдалану және қорды сақтау.

· Кітап қорын толықтыру және оны өңдеу сұрақтарына байланысты кітапхана аралық  координацияны ұйымдастыру, қалалық катологты пайдалану жүйені өңдеу.

1.14   «РАБИС» бағдарламасымен жұмыс істеу.

    · Компьютерлік курстарды ұйымдастыру.

    · Сайттарды құру, дамыту.

   1.15Мәдени-ағарту, білім беру, әлеуметтік жоспар мен             

    жобаларды өңдеу.

    1.16 Ақпараттық және анықтамалық -библиографиялық  

    жұмысының теориясы мен практикасына  мәлімет беру. 

    · Қаладағы кітапханашылардың информациялық  

    мәдениетін қалыптастыру.

   · Қаладағы ақпараттық қызмет қорын дамыту 

   стратегиясын қалыптастыру.

  · Электрондық католог жүйесін және ОҚКЖ негізгі 

    мәліметтерін құру.

   · Жаңа технология жұмысын кітапханашыларға оқыту.

  1.17 Кітапхана қызметкерлерінің білім деңгейін көтеру:

 · Әдіскерлік нұсқауларды әзірлеу;

 · Ақыл-кеңес көмек;

  · Іс сапарға шығу.

                                                  Бөлім меңгерушісі: Елубекова Қ.Т.