2.Жаратылыстану ғылымы

                                                                           66.Химиялық ғылым

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Бакитов А, Французша-орысша-қазақша, қазақша-орысша-французша дипломатиялық терминдер сөздігі / А. Бакитов, Р. Жуманова. - Алматы : Фирма Орнак, 2013. - 380 бет.

66.49

Б21

6 191239 чз, 191239 ф1, 191239 ф2, 191239 ф7, 191239 ф9, 194799 чз

2.

Қазақ телевизиясы.Т.1 : Энциклопедия. - Алматы : Қазақпарат, 2009. - 640 бет.

32.94

Қ17

1 194797 чз

                                                                    2.Жаратылыстану ғылымы

                                                                         66.Химиялық ғылым

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Бакитов А, Французша-орысша-қазақша, қазақша-орысша-французша дипломатиялық терминдер сөздігі / А. Бакитов, Р. Жуманова. - Алматы : Фирма Орнак, 2013. - 380 бет.

66.49

Б21

6 191239 чз, 191239 ф1, 191239 ф2, 191239 ф7, 191239 ф9, 194799 чз

                                                                                22.Физика

                                                                               53.Физика

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Омарұлы Е, Үш томдық шығармалар жинағы. Т.2 / Е. Омарұлы. - Астана : Алашорда, 2018. - 408 б.

53

О-58

14 194770 аб, 194770 ооиф, 194770 ф1, 194770 ф1, 194770 дюб, 194770 ф2, 194770 ф2, 194770 ф3, 194770 ф4, 194770 ф5, 194770 ф6, 194770 ф7, 194770 ф8, 194770 ф9

                                                                            3.Техника

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Қазақ телевизиясы.Т.1 : Энциклопедия. - Алматы : Қазақпарат, 2009. - 640 б.

32.94

Қ17

1 194797 чз
2. Қоянбаев Ә, Кеме құрылысы- ның сөздігі=Словарь по устройству судна : Орысша-ағылшынша-қазақша / Ә. Қоянбаев, Н. Сабирова. - Алматы : Сөздiк-Словарь, 2013. - 192 б.

39.4я2

Қ54

1 194804 дюб

                                                            63. Тарих ғылымы

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Абыз тұлға, аңыз тұлға - Кетбұқа / Құраст. Ш. Ибадатов. - Астана : Фолиант, 2014. - 384 б.

63.3(5Қаз)

А12

17 192497 ооиф, 192497 аб, 192497 ф1, 192497 дюб, 192497 ф2, 192497 ф3, 192497 ф4, 192497 ф5, 192497 ф6, 192497 ф7, 192497 ф9, 194455 аб, 194455 ооиф, 194455 дюб, 194455 ф2, 194455 ф9, 194816 аб
2. Бөкейхан Ә, Шығармалары. Т.4=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 656 б.

001(574)

Б78

13 194750 чз, 194750 ооиф, 194750 ф1, 194750 ф1, 194750 дюб, 194750 ф2, 194750 ф3, 194750 ф4, 194750 ф5, 194750 ф6, 194750 ф7, 194750 ф8, 194750 ф9
3. Бөкейхан Ә, Шығармалары. Т.5=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 616 б.

070

Б78

13 194751 чз, 194751 ооиф, 194751 ф1, 194751 ф1, 194751 дюб, 194751 ф2, 194751 ф3, 194751 ф4, 194751 ф5, 194751 ф6, 194751 ф7, 194751 ф8, 194751 ф9
4. Бөкейхан Ә, Шығармалары. Т.6=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 624 б.

070

Б78

13 194752 чз, 194752 ооиф, 194752 ф1, 194752 ф1, 194752 дюб, 194752 ф2, 194752 ф3, 194752 ф4, 194752 ф5, 194752 ф6, 194752 ф7, 194752 ф8, 194752 ф9
5. Бөкейхан Ә, Шығармалары. Т.7=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 632 б.

908(574)

Б78

13 194753 чз, 194753 ооиф, 194753 ф1, 194753 ф1, 194753 дюб, 194753 ф2, 194753 ф3, 194753 ф4, 194753 ф5, 194753 ф6, 194753 ф7, 194753 ф8, 194753 ф9
6. Бөкейхан Ә, Шығармалары. Т.8=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 600 б.

070

Б78

13 194754 аб, 194754 чз, 194754 ф1, 194754 ф1, 194754 дюб, 194754 ф2, 194754 ф3, 194754 ф4, 194754 ф5, 194754 ф6, 194754 ф7, 194754 ф8, 194754 ф9
7. Бөкейхан Ә, Шығармалары. Т.9=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 560 б.

070

Б78

13 194755 аб, 194755 чз, 194755 ф1, 194755 ф1, 194755 дюб, 194755 ф2, 194755 ф3, 194755 ф4, 194755 ф5, 194755 ф6, 194755 ф7, 194755 ф8, 194755 ф9
8. Бөкейхан Ә, Шығармалары.Т.10=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 560 б.

94(574)

Б78

13 194756 аб, 194756 чз, 194756 ф1, 194756 ф1, 194756 дюб, 194756 ф2, 194756 ф3, 194756 ф4, 194756 ф5, 194756 ф6, 194756 ф7, 194756 ф8, 194756 ф9
9. Бөкейхан Ә, Шығармалары.Т.11=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 576 б.

070

Б78

13 194757 чз, 194757 ооиф, 194757 ф1, 194757 ф1, 194757 дюб, 194757 ф2, 194757 ф3, 194757 ф4, 194757 ф5, 194757 ф6, 194757 ф7, 194757 ф8, 194757 ф9
10. Бөкейхан Ә, Шығармалары.Т.12=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 576 б.

070

Б78

13 194758 чз, 194758 ооиф, 194758 ф1, 194758 ф1, 194758 дюб, 194758 ф2, 194758 ф3, 194758 ф4, 194758 ф5, 194758 ф6, 194758 ф7, 194758 ф8, 194758 ф9
11. Бөкейхан Ә, Шығармалары.Т.13=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 608 б.

070

Б78

13 194759 чз, 194759 ооиф, 194759 ф1, 194759 ф1, 194759 дюб, 194759 ф2, 194759 ф3, 194759 ф4, 194759 ф5, 194759 ф6, 194759 ф7, 194759 ф8, 194759 ф9
12. Валиханов Ч, Собрание сочинений.Т.5 / Ч. Валиханов; Сост. Б.Е.Кумеков, В.Н.Настич, В.К.Шуховцов. - Алматы : Алатау, 2018. - 544 с.

94(574)

В15

13 194764 аб, 194764 ооиф, 194764 ф1, 194764 ф1, 194764 дюб, 194764 ф2, 194764 ф3, 194764 ф4, 194764 ф5, 194764 ф6, 194764 ф7, 194764 ф8, 194764 ф9
13. Харари Ю.Н, Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы / Ю. Харари. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 368 б.

572.4

Х-20

3 194792 аб, 194792 ф1, 194792 ф2

                                                    66.Саясат.Саяси ғылымдар

                                                          323.Ішкі саясат

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Артықбаев Ж, Қазақстан өзбектері: тарихы, шаруашылығы мен мәдениеті, рухани өмірі мен қазіргі жағдайы=Узбеки Казахстана: история, хозяйство и культура, духовная жизнь и современность / Ж. Артықбаев. - Астана : Фолиант, 2018. - 336 б.

323(574)

А82

11 194789 чз, 194789 ф1, 194789 дюб, 194789 ф2, 194789 ф3, 194789 ф4, 194789 ф5, 194789 ф6, 194789 ф7, 194789 ф8, 194789 ф9
2. Батырша-ұлы С, Дипломат жазбалары. Т.1 / С. Батырша-ұлы. - Алматы : Керемет медиа, 2018. - 480 б.

323(574)

Б27

11 194762 аб, 194762 ф1, 194762 дюб, 194762 ф2, 194762 ф3, 194762 ф4, 194762 ф5, 194762 ф6, 194762 ф7, 194762 ф8, 194762 ф9
3. Шалгинбаева Р, Немісше-орысша-қазақша, қазақша-орысша-немісше дипломатиялық терминдер сөздігі / Р. Шалгинбаева. - Алматы : Фирма Орнак, 2013. - 396 бет.

66.49я2

Ш21

1 194800 ооиф

                                                              67.Заң ғылымы.

                                                                    342. Мемлекеттік құқық

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Абаев Д, Президент: 2017 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны=Президент: фотолента основных событий 2017 года : Фотоальбом / Д. Абаев. - Алматы : Алматы Принт, 2018. - 392 б.

342(084)

А13

4 194784 чз, 194784 ф1, 194784 дюб, 194784 ф7
2. Президент - 2018. Большая политика=President of Kazakhstan. Grand Politics in 2018 : Фотоальбом / Сост. А.Үкібай. - Алматы : Алматы Принт, 2018. - 352 с.

342(084)

П71

4 194785 чз, 194785 ф1, 194785 дюб, 194785 ф7

                                                                           71.Мәдениет.

                                                                            001.Ғылым.

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№

1.

 

 

Бөкейхан Ә, Шығармалары.Т.15=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - Астана : Алашорда, 2018. - 484 б.

001(574)

Б78

13 194761 чз, 194761 ооиф, 194761 ф1, 194761 ф1, 194761 дюб, 194761 ф2, 194761 ф3, 194761 ф4, 194761 ф5, 194761 ф6, 194761 ф7, 194761 ф8, 194761 ф9

 

                                                                          71.Мәдениет.

                                                        008.Өркениет.Мәдениет.Прогресс

 

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№

1.

 

 

Әуез М, Ділім / М. Әуез. - Алматы : Жібек Жолы, 2018. - 376 б.: сур

008

Ә82

12 194774 аб, 194774 ооиф, 194774 ф1, 194774 дюб, 194774 ф2, 194774 ф3, 194774 ф4, 194774 ф5, 194774 ф6, 194774 ф7, 194774 ф8, 194774 ф9

                                                                         76.Баспасөз

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Токаев К.К, Он делает Историю. Очерки казахстанского политика. Т.5 / К. Токаев. - Алматы : Жибек жолы, 2018. - 288 с.: илл

070

Т51

12 194786 аб, 194786 ооиф, 194786 ф1, 194786 дюб, 194786 ф2, 194786 ф3, 194786 ф4, 194786 ф5, 194786 ф6, 194786 ф7, 194786 ф8, 194786 ф9
2. Үмбетова Б.С, Журналист жолы : Ой толғам / Б. Үмбетова. - Астана : Стимул, 2018. - 284 б.

070

Ү58

1 194815 ф3

                                  

                                                                          81.Тіл білімі

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Ағылшынша - қазақша сөздік. 1-бөлім=English - Kazakh Dictionary / Құраст. Ж. Асанов, Г. Асанова. - Алматы : Қазығұрт, 2013. - 480 бет.

81.2(Англ)

А23

9 191228 ооиф, 191228 чз, 191228 ф1, 191228 дюб, 191228 ф2, 191228 ф5, 191228 ф7, 191228 ф9, 194814 ф1
2. Азбанбаев М.А, Абай и слово о полку Игореве : Этно-этимологическое эссе-словарь,психо-аналитическое исследование,пособие для переводчиков и желающим свободно овладеть казахским,русским и иными языками мира / М. Азбанбаев. - Караганда : Арко, 2009. - 276 с.

81.1

А35

31 188006 аб, 188006 аб, 188006 ооиф, 188006 ооиф, 188006 ф1, 188006 ф1, 188006 дюб, 188006 дюб, 188006 ф2, 188006 ф2, 188006 ф3, 188006 ф3, 188006 ф3, 188006 ф4, 188006 ф4, 188006 ф4, 188006 ф5, 188006 ф5, 188006 ф5, 188006 ф6, 188006 ф6, 188006 ф6, 188006 ф7, 188006 ф7, 188006 ф7, 188006 ф8, 188006 ф8, 188006 ф8, 188006 ф9, 188006 ф9, 194805 ф2
3. Азбанбаев М.А, Абай и слово о полку Игореве : Этно-этимологическое эссе-словарь,психо-аналитическое исследование,пособие для переводчиков и желающим свободно овладеть казахским,русским и иными языками мира / М. Азбанбаев. - Караганда : Арко, 2009. - 276 с.

81.1

А35

1 194805 ф2
4. Балабеков А, Қазақ тілі: тыңдалым. +CD : Жаттығулар жинағы (А1-С1) / А. Балабеков. - Алматы, 2018. - 168 б.

811.512.122

Б22

2 194749 чз, 194749 ф1
5. Басымұлы Қ, Шығармалар жинағы : Зерттеулер, мақалалар / Қ. Басымұлы. - Астана : Алашорда, 2018. - 240 б.

811.512.122

Б26

14 194768 аб, 194768 ооиф, 194768 ф1, 194768 ф1, 194768 дюб, 194768 ф2, 194768 ф2, 194768 ф3, 194768 ф4, 194768 ф5, 194768 ф6, 194768 ф7, 194768 ф8, 194768 ф9
6. Қазақ тілін орта деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы / З. Күзекова , Ұ. Асанова , Т. Аяпова ж.б. - 2-бас. - Алматы : Aruna group, 2018. - 100 б.

811.512.122

Қ17

1 194794 чз
7. Құрманбаева Ш.Қ, Қазақ тілі. +CD : Жоғары деңгейге арналған оқулық / Ш. Құрманбаева , М. Ахметова , М. Мұқаметқали. - Алматы : Aruna group, 2018. - 340 б.

811.512.122

Қ77

1 194793 чз
8. Құрманбайұлы Ш, Көркем аудармадағы жаңа атаулар: жасалуы мен қолданысы / Ш. Құрманбайұлы. - Астана : Фолиант, 2017. - 560 б.

81.2(5Қаз)

Қ77

1 194807 ооиф
  Омарұлы Е, Үш томдық шығармалар жинағы. Т.1 / Е. Омарұлы. - Астана : Алашорда, 2018. - 400 б.

811.512.122

О-58

14 194769 аб, 194769 ооиф, 194769 ф1, 194769 ф1, 194769 дюб, 194769 ф2, 194769 ф2, 194769 ф3, 194769 ф4, 194769 ф5, 194769 ф6, 194769 ф7, 194769 ф8, 194769 ф9
9. ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. 2-ші кітап / Құраст. О.Жұбаева. - Астана : Алашорда, 2018. - 720 б.

811.512.122

Ж57

14 194767 аб, 194767 ооиф, 194767 ф1, 194767 ф1, 194767 дюб, 194767 ф2, 194767 ф2, 194767 ф3, 194767 ф4, 194767 ф5, 194767 ф6, 194767 ф7, 194767 ф8, 194767 ф9
10. Шайхыұлы Е, Атақты айтқыштар / Е. Шайхыұлы. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2018. - 256 б.

821.512.122

Ш18

12 194773 аб, 194773 ооиф, 194773 ф1, 194773 дюб, 194773 ф2, 194773 ф3, 194773 ф4, 194773 ф5, 194773 ф6, 194773 ф7, 194773 ф8, 194773 ф9

                                           83. Әдебиеттану ғылымы

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Кенжебайұлы Б, Шығармалар жинағы. Т.2 / Б. Кенжебайұлы. - Алматы : Ел-шежіре, 2018. - 336 б.

82.09

К30

12 194783 аб, 194783 ооиф, 194783 ф1, 194783 ф1, 194783 дюб, 194783 ф2, 194783 ф3, 194783 ф4, 194783 ф5, 194783 ф6, 194783 ф7, 194783 ф9
2. Ілияс Омаров: Хаттар арқалаған сырлар=Из переписки Ильяса Омарова / Құраст. І.М. Қозыбаев, Н.П. Кропивницкий, А.Л. Кривков. - Алматы : Раритет, 2012. - 480 б.

83.3(5Қаз)

І-47

8 191246 ф1, 191246 ооиф, 191246 ф1, 191246 дюб, 191246 ф2, 191246 ф7, 191246 ф9, 194809 аб

                                                            84. Көркем әдебиет (шығармалар)

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Cегізбайұлы К, Мерген : Повесть, шығармалар, әңгімелер / К. Cегізбайұлы. - Алматы : Жалын, 2018. - 520 б.

821.512.122

С30

12 194788 аб, 194788 ооиф, 194788 ф1, 194788 дюб, 194788 ф2, 194788 ф3, 194788 ф4, 194788 ф5, 194788 ф6, 194788 ф7, 194788 ф8, 194788 ф9
2. Абайұлы Т, Шығармалар жинағы : Зерттеулер, мақалалар, аудармалар / Т. Абайұлы. - Астана : Алашорда, 2018. - 176 б.

821.512.122

А13

14 194765 аб, 194765 ооиф, 194765 ф1, 194765 ф1, 194765 дюб, 194765 ф2, 194765 ф2, 194765 ф3, 194765 ф4, 194765 ф5, 194765 ф6, 194765 ф7, 194765 ф8, 194765 ф9
3. Алтай А, Дегелеңдегі қызыл күн : Әңгімелер мен повестер / А. Алтай. - Алматы : Арда+7, 2017. - 232 б.

84(5Қаз)

А46

1 194811 дюб
4. Ахметов Т, Разлом : Детективные истории / Т. Ахметов. - Алматы : Раритет, 2018. - 400 с.

821.512.122

А95

13 194781 аб, 194781 аб, 194781 ф1, 194781 ф1, 194781 дюб, 194781 ф2, 194781 ф3, 194781 ф4, 194781 ф5, 194781 ф6, 194781 ф7, 194781 ф8, 194781 ф9
5. Әдетов Б, Еңлік : Әңгімелер, хикаяттар, мақалалар / Б. Әдетов. - Алматы : Ан Арыс, 2018. - 384 б.

821.512.122

Ә22

11 194772 аб, 194772 ф1, 194772 дюб, 194772 ф2, 194772 ф3, 194772 ф4, 194772 ф5, 194772 ф6, 194772 ф7, 194772 ф8, 194772 ф9
6. Әміров Ш, Аға : Эссе / Ш. Әміров. - Алматы, 2016. - 304 б.: сур

84(5Қаз)

Ә58

6 194790 аб, 194790 ооиф, 194790 ф1, 194790 дюб, 194790 ф2, 194790 ф3
7. Бөкейхан Ә, Шығармалары.Т.14=Сочинения / Ә. Бөкейхан. - 3-бас., толықт. - Астана : Алашорда, 2018. - 528 б.

821.512.122

Б78

13 194760 чз, 194760 ооиф, 194760 ф1, 194760 ф1, 194760 дюб, 194760 ф2, 194760 ф3, 194760 ф4, 194760 ф5, 194760 ф6, 194760 ф7, 194760 ф8, 194760 ф9
8. Бүкіров С, Жарқын жылдар жаңғырығы / С. Бүкіров. - Алматы : Қаз Ақпарат, 2010. - 336 б.

84(5Қаз)

Б91

2 188018 ф9, 194820 аб
9. Бүкіров Т, Ұлар оралар күн жақын / Т. Бүкіров. - Алматы : Қазақпарат, 2001. - 200 б.

84(5Қаз)

Б91

1 194819 аб
10. Ерман Ж, Шығармалар жинағы. Т.1 / Ж. Ерман. - Алматы : Сардар, 2018. - 280 б.

821.512.122

Е69

14 194776 аб, 194776 ооиф, 194776 ф1, 194776 ф1, 194776 дюб, 194776 ф2, 194776 ф2, 194776 ф3, 194776 ф4, 194776 ф5, 194776 ф6, 194776 ф7, 194776 ф8, 194776 ф9
11. Ерман Ж, Шығармалар жинағы. Т.2 / Ж. Ерман. - Алматы : Сардар, 2018. - 280 б.

821.512.122

Е69

14 194777 аб, 194777 ооиф, 194777 ф1, 194777 ф1, 194777 дюб, 194777 ф2, 194777 ф2, 194777 ф3, 194777 ф4, 194777 ф5, 194777 ф6, 194777 ф7, 194777 ф8, 194777 ф9
12. Ерман Ж, Шығармалар жинағы. Т.3 / Ж. Ерман. - Алматы : Сардар, 2018. - 304 б.

821.512.122

Е69

14 194778 аб, 194778 ооиф, 194778 ф1, 194778 ф1, 194778 дюб, 194778 ф2, 194778 ф2, 194778 ф3, 194778 ф4, 194778 ф5, 194778 ф6, 194778 ф7, 194778 ф8, 194778 ф9
13. Ерман Ж, Шығармалар жинағы. Т.4 / Ж. Ерман. - Алматы : Сардар, 2018. - 288 б.

821.512.122

Е69

14 194779 аб, 194779 ооиф, 194779 ф1, 194779 ф1, 194779 дюб, 194779 ф2, 194779 ф2, 194779 ф3, 194779 ф4, 194779 ф5, 194779 ф6, 194779 ф7, 194779 ф8, 194779 ф9
14. Ерман Ж, Шығармалар жинағы. Т.5 / Ж. Ерман. - Алматы : Сардар, 2018. - 288 б.

821.512.122

Е69

14 194780 аб, 194780 ооиф, 194780 ф1, 194780 ф1, 194780 дюб, 194780 ф2, 194780 ф2, 194780 ф3, 194780 ф4, 194780 ф5, 194780 ф6, 194780 ф7, 194780 ф8, 194780 ф9
15. Қазақстан - Ресей=Казахстан - Россия : Әдеби альманах. - Алматы : Жібек Жолы, 2018. - 512 б.: сур

82-1

Қ18

12 194775 аб, 194775 ооиф, 194775 ф1, 194775 дюб, 194775 ф2, 194775 ф3, 194775 ф4, 194775 ф5, 194775 ф6, 194775 ф7, 194775 ф8, 194775 ф9
16. Қуыр - қуыр қуырмаш : Қазақтың балалар фольклоры / Құраст. Б.Қошым-Ноғай. - Алматы : Раритет, 2018. - 400 б.

821.512.122

Қ71

13 194782 дюб, 194782 дюб, 194782 ф2, 194782 ф2, 194782 ф3, 194782 ф4, 194782 ф5, 194782 ф5, 194782 ф6, 194782 ф7, 194782 ф8, 194782 ф9, 194782 ф9
17. Құнанбаев А, Адам деген даңқым бар=Имя твое - человек / А. Құнанбаев. - Алматы : RS, 2018. - 276 б. - (Менің 100 кітабым)

821.512.122

Қ76

13 194746 аб, 194746 ооиф, 194746 ф1, 194746 ф1, 194746 дюб, 194746 ф2, 194746 ф3, 194746 ф4, 194746 ф5, 194746 ф6, 194746 ф7, 194746 ф8, 194746 ф9
18. Қыдыров Б, Жыр-дәурен : Өлеңдер мен поэмалар / Б. Қыдыров. - Астана : Атажұрт, 2018. - 252 б.

821.512.122

Қ79

11 194742 аб, 194742 ф1, 194742 дюб, 194742 ф2, 194742 ф3, 194742 ф4, 194742 ф5, 194742 ф6, 194742 ф7, 194742 ф8, 194742 ф9
19. Мамытұлы А, Шығармалар жинағы / А. Мамытұлы. - Астана : Алашорда, 2018. - 328 б.

821.512.122

М18

14 194766 аб, 194766 ооиф, 194766 ф1, 194766 ф1, 194766 дюб, 194766 ф2, 194766 ф2, 194766 ф3, 194766 ф4, 194766 ф5, 194766 ф6, 194766 ф7, 194766 ф8, 194766 ф9
20. Мұқанұлы Ө, Әке жүріп өткен жол : Ұрпақтарыма арналған өмірдеректі естелік / Ө. Мұқанұлы. - Жезқазған : Асар, 2015. - 107 б.

84(5Қаз)

М84

1 194817 аб
21. Наурзбаева З, Алтын тостағанды іздеу : Бату мен оның достарының бастан кешкендері / З. Наурзбаева, Л. Калаус. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2018. - 236 б.

821.512.122

Н28

11 194763 дюб, 194763 дюб, 194763 ф2, 194763 ф2, 194763 ф3, 194763 ф4, 194763 ф5, 194763 ф6, 194763 ф7, 194763 ф8, 194763 ф9
22. Омаров Д, Абайдың рухани мұрасы / Д. Омаров. - Алматы : Ел-шежіре, 2007. - 264 б. О-58 2 194810 ф1, 194810 дюб
23. Оразбайұлы Ы, Құсни ғалам : Өлеңдер / Ы. Оразбайұлы. - Астана : Атажұрт, 2018. - 176 б.

821.512.122

О-65

11 194743 аб, 194743 ф1, 194743 дюб, 194743 ф2, 194743 ф3, 194743 ф4, 194743 ф5, 194743 ф6, 194743 ф7, 194743 ф8, 194743 ф9
24. Орбұлақ өнегесі : Тарихи жинақ / Құраст. Н.Бексұлтан. - Алматы : Жалын, 2018. - 576 б.

821.512.122

О-65

12 194787 аб, 194787 ооиф, 194787 ф1, 194787 дюб, 194787 ф2, 194787 ф3, 194787 ф4, 194787 ф5, 194787 ф6, 194787 ф7, 194787 ф8, 194787 ф9
25. Отарбаев Р, Қараша қаздар қайтқанда : Әңгімелер / Р. Отарбаев. - Алматы : Сөз-слово, 2006. - 132 б.

84(5Қаз)

О-81

3 193063 аб, 193063 ф1, 194812 дюб
26. Өткен күнде тарих бар : Мақалалар мен естеліктер / Құраст. Ғ.Е.Ештанаев. - Жезқазған : Алтын арай, 2011. - 115 б.

84(5Қаз)

Ө90

1 194818 аб
27. Сатыбалдин К, Мен жырлаймын=Я воспеваю / К. Сатыбалдин. - М. : Высшее образование и наука, 2017. - 704 с.

84(5Қаз)

С23

2 194802 аб, 194802 ооиф
28. Сейсенбаев Р, Тектілер туралы реквием : Эсселер / Р. Сейсенбаев. - Алматы : RS, 2018. - 528 б. - (Роллан Сейсенбаевтың кітаптары)

821.512.122

С31

13

194747 аб, 194747 ооиф, 194747 ф1, 194747 ф1, 194747 дюб, 194747 ф2, 194747 ф3, 194747 ф4, 194747 ф5, 194747 ф6, 194747 ф7, 194747 ф8, 194747 ф9

29. Сейсенбаев Р, Три романа / Р. Сейсенбаев. - Алматы : RS, 2018. - 1192 с.: илл

821.512.122

С28

13 194745 аб, 194745 ооиф, 194745 ф1, 194745 ф1, 194745 дюб, 194745 ф2, 194745 ф3, 194745 ф4, 194745 ф5, 194745 ф6, 194745 ф7, 194745 ф8, 194745 ф9
30. Шишканов И.В, Преображение : Стихи / И. Шишканов. - Караганда, 1998. - 63 с.

84(5Каз)

Ш65

1 194813 аб

                            

                                                                          85. Өнер. Өнертану.

                                                         76.Графикалық өнер.Графика.Нақыш.

 

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Жаным. Уходя в историю : Очерки, воспоминания / Сост. С.А.Песнев. - Караганда : Экожан, 2007. - 180 с.

76.01

Ж31

1 194806 ооиф
2. Шойбеков Р.Н, Қазақ қолөнері аталымдарының түсіндірме сөздігі / Р. Шойбеков. - Алматы : Сардар, 2012. - 312 бет.

85.12я2

Ш76

2 191006 чз, 194798 ооиф

                                

                                                                             85. Өнер. Өнертану.  

                                                             76.Графикалық өнер.Графика.Нақыш.

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Күзеубай А.Ұ, Домбырамен ән салу : Оқу - әдістемелік құрал / А. Күзеубай. - 2-бас., өңд., толықт. - Алматы, 2018. - 152 б.

78(574)

К92

3 194821 ооиф, 194821 чз, 194821 ф1

 

                                                                            86.Дін . Дінтану.

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Дін мен дәстүр. 1-кітап / Құраст. С. Ибадуллаев. - Алматы : Bainur print, 2014. - 192 бет.

86.38(5Қаз)

Д91

5 191256 аб, 191256 ооиф, 191256 ф2, 194803 ф1, 194803 дюб
2. Жаназа және жерлеу рәсімдері. - Астана, 2017. - 148 б.

86.38

Ж26

1 194795 ооиф

                                                                            88.Психология.

                                                                          159.Психология.

 

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Кови С.Р, Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері / С. Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 352 б.

159.9

К45

3 194791 аб, 194791 ф1, 194791 дюб

 

                                                                              87.Философия

                                                 14.Философиялық жүйелер мен концепциялар.

 

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Әл Фараби Ә.Н, Қайырымды қала. Музыка туралы кітап : Әлеуметтік - этикалық трактаттар / Ә. Әл Фараби. - Алматы : RS, 2018. - 936 б.: сур

14

Ә49

13 194744 аб, 194744 ооиф, 194744 ф1, 194744 ф1, 194744 дюб, 194744 ф2, 194744 ф3, 194744 ф4, 194744 ф5, 194744 ф6, 194744 ф7, 194744 ф8, 194744 ф9
2. Кови С.Р, Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері / С. Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 352 б.

159.9

К45

3 194791 аб, 194791 ф1, 194791 дюб

                                                          94.Анықтамалық басылымдар.  

 

Толық атауы / Полное названия ПШ+Авт Экз Инв.№
1. Әлихан Бөкейхан. +CD : Энциклопедия / Құраст. Ғ.Жандыбаев, К.Қошым-Ноғай, Ғ.Егеубаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2018. - 784 б.

94(574)

Ә54

3 194748 чз, 194748 ф1, 194748 ф2